Spoed storing voor u meterkast, Aanleg aparte groep of krachtgroep installatie, Vervangen of uitbreiden van groepenkasten ☎ 06-26116947

Onze elektriciens staan bekend als ervaren en vakkundig, en zijn bovendien inzetbaar in heel Zuid-Holland. Voor vrijwel elke klus op het gebied van de elektrotechniek kunt u bij ons terecht. Sterker nog, u vindt hier ongetwijfeld de juiste vakman voor het vervaardigen en plaatsen van diverse elektrotechnische installaties. Onze elektriciens streven tezamen naar de hoogst mogelijke kwaliteit en bij de uitvoering van alle werkzaamheden stellen wij u als klant centraal.
En heeft u per direct een adequate en erkende elektricien nodig?

  • U kunt ons dag en nacht bereiken ☎ 06-26116947
  • Er is altijd een vakkundige elektricien beschikbaar
  • Vervangen groepenkast conform voorschriften NEN 1010
  • Wij zijn Erkend Installateur doen ook Inspectie

Aardlekschakelaar plaatsen

Een aardlekschakelaar is een veiligheidssysteem dat ervoor zorgt dat uw elektrische netwerk niet overbelast raakt. Dit doet de aardlekschakelaar door het netwerk tijdig uit te schakelen, waarbij het gevaarlijke situaties voorkomt, zoals brand of beschadiging aan apparatuur. Het is echter ook een beperking als u behoefte heeft aan meer elektrische apparatuur. Wanneer de grens wordt overschreden zal het netwerk direct worden uitgeschakeld. Om dit aan te passen is vaak een extra groep nodig met een extra aardlekschakelaar. Gelukkig kunnen onze monteurs deze extra benodigdheden snel en vakkundig voor u plaatsen.

NEN3140 Inspecties

Elektrische installatie keuren

Ongevallen, ernstig letsel en zelfs dodelijke ongevallen als gevolg van elektriciteit, zijn geen uitzonderingen. Door regelmatig uw elektrische installatie te keuren, kan dit voorkomen worden.

Enkele honderden werknemers lopen jaarlijks (ernstig) letsel op tijdens hun werk met ondeugdelijke elektrische installaties en gereedschap. Als gevolg van technische storingen en elektrische kortsluiting ontstaat bovendien brand, waarvan de schade in Nederland jaarlijks meer dan 150 miljoen euro bedraagt.

Bedrijfsschade door stilstand als gevolg van een elektrische storing is enorm. Veel van deze schade kan worden voorkomen door regelmatige controle en een elektrische keuring, gericht op het opsporen van (potentiële) defecten, uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen.

Achtergronden elektrische keuring

Bij een inspectie spelen, naast wettelijke eisen, beperking van schade en bevordering van continuïteit een rol. Bij een elektrische keuring wordt tevens duidelijk of uw bedrijf of instelling voldoet aan de eisen die de Arbo-wet op dit gebied stelt. Een ander aandachtspunt is, dat veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden vastleggen dat de verzekeringsnemer moet voldoen aan de eisen gesteld in de Nederlandse wetgeving, dus ook aan de eisen gesteld in de Arbo-wet. De desbetreffende normen worden zelfs expliciet genoemd.

Wettelijke eisen

De Arbo-wet stelt eisen aan veiligheid van elektrische installaties en gereedschap.

Dat betekent dat de werkgever/eigenaar moet voldoen aan de volgende normen:

NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. In deze norm is vastgelegd aan welke eisen de installatie moet voldoen op het moment van aanleg.

NEN-EN 50110-1: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene bepalingen

NEN 3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties; Aanvullende bepalingen

Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

De verwachting is dat in 2011 de NEN 1010 (2007) wordt opgenomen in het bouwbesluit. In dit nieuwe deel van de NEN 1010 is nu ook de inspectie van bestaande installaties opgenomen. Dit betekent dat installaties die ontworpen zijn volgens de NEN 1010 nu geïnspecteerd moeten worden volgens deze zelfde norm. De NEN 3140 blijft op het punt van inspectie voor andere installaties wel gelden, evenals de organisatorische aspecten hierin.

Regelmatige elektrische keuring, gericht op het opsporen van (potentiële) defecten in de elektrische installatie, uitgevoerd door vakmensen met jarenlange ervaring, kan veel schade voorkomen. Bij een NEN3140 inspectie door de inspecteurs van Zeemanelektro wordt tevens duidelijk of uw bedrijf of instelling voldoet aan de eisen die de Arbo-wet op dit gebied stelt.

Zoals voor elke elektroklus kan monteurs ook voor NEN 3140 inspectiewerk vaste prijzen aanbieden.

Wilt u weten wat elektro monteurs, als elektrotechnisch installatiebedrijf, m.b.t. het keuren van uw elektrische installatie voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en oriënterende kennismaking.

NEN3140: keuring installaties

Het onderhoud en het keuren van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen wordt door elektro monteurs volgens de normen NEN 3140 en NEN 1010 uitgevoerd. Tijdens de keuring van installaties en de inspectie van uw elektrische installatie wordt er bij onderhoud en reparaties ook volgens deze normen gewerkt.

De huidige Arbo-wet (zie artikel 3.4, “Elektrische installaties”) verplicht de werkgevers om werknemers en derden (bezoeker, inleners, etc.) een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De werkgever zal er zorg voor moeten dragen dat de elektrotechnische installatie aantoonbaar periodiek gecontroleerd wordt op de veiligheid van de installatie.

Periodieke controle ☎ 06-26116947

Een elektrotechnische installatie is onderhevig aan slijtage door onder andere gebruik en veroudering. Daarom dient u uw elektrotechnische installatie periodiek te laten keuren zodat u verzekerd bent van een veilige installatie. Bovendien kunt u middels een keuring van uw installaties aan arbeidsinspectie en verzekeraars tonen dat al het mogelijke is gedaan om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Visuele en meettechnische inspectie elektrische installatie

Door middel van keuring van installaties met een visuele inspectie kan al in een vroeg stadium bekeken worden wat de eventuele tekortkomingen aan de elektrotechnische installatie zijn. Door naast een visuele inspectie ook een meettechnische inspectie uit te voeren, wordt duidelijk gemaakt wat de eventuele afwijkingen in belasting of beveiliging zijn.

Normen

De NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 zijn geen wetten. Maar in geval van calamiteiten moet u aantonen dat de installatie veilig is. De rechter en de arbeidsinspectie hanteren deze twee normen als minimale eis om te beoordelen of de veiligheid gewaarborgd is.

Door elektricien kralingen periodiek uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen te laten keuren, kunt u aantonen dat de veiligheid gewaarborgd is. Inspectie van uw elektrische installatie, zoals uw groepenkasten, is daarom van groot belang.

Gecertificeerde apparatuur

Bij elektricien kralingen wordt alle apparatuur die tijdens controles gebruikt wordt jaarlijks gekalibreerd. De gebruikte apparatuur behoort tot de modernste die er op dit moment zijn en garandeert naast correcte metingen ook een vlotte afhandeling van de werkzaamheden.

Wilt u weten wat Zeemanelektro m.b.t. het keuren van uw elektrotechnische installatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en oriënterende kennismaking.

Het onderhoud en inspectie van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen wordt door elektricien kralingen volgens de normen NEN 3140 en NEN 1010 uitgevoerd. Uiteraard wordt er tijdens onderhoud en reparaties ook volgens deze normen gewerkt.

De huidige Arbo-wet (zie artikel 3.4, “Elektrische installaties”) verplicht de werkgevers om de werknemers en derden (bezoeker, inleners, etc,) een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De werkgever zal er zorg voor moeten dragen dat de elektrotechnische installatie aantoonbaar periodiek gecontroleerd wordt op de veiligheid van de installatie.

Periodieke controle ☎ 06-26116947

Een elektrotechnische installatie is onderhevig aan slijtage door onder andere gebruik en veroudering, daarom dient u uw elektrotechnische installatie periodiek te laten inspecteren zodat u verzekerd bent van een veilige installatie. Bovendien kunt u naar de arbeidsinspectie en verzekeraars aantonen dat al het mogelijke is gedaan om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Visuele en meettechnische inspectie ☎ 06-26116947

Met een visuele inspectie kan al in een vroeg stadium bekeken worden wat de eventuele tekortkomingen aan de elektrotechnische installatie zijn. Door naast een visuele inspectie ook een meettechnische inspectie uit te voeren wordt duidelijk gemaakt wat de eventuele afwijkingen in belasting of beveiliging zijn.

Normen

De NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 zijn geen wet. Maar in geval van calamiteiten moet u aantonen dat de installatie veilig is. De rechter en de arbeidsinspectie hanteren deze twee normen als minimale eis om te beoordelen of de veiligheid gewaarborgd is. Door elektricien kralingen periodiek uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen te laten inspecteren kunt u aantonen dat de veiligheid gewaarborgd is.

Gecertificeerde apparatuur

Bij elektricien kralingen wordt alle apparatuur die tijdens controles gebruikt wordt jaarlijks gekalibreerd. De gebruikte apparatuur behoort tot de modernste die er op dit moment zijn en garandeert naast correcte metingen ook een vlotte afhandeling van de werkzaamheden.

Translate »